רמת-גן עכשיו :
06/09/17
עיריית רמת-גן וראש העיר ישראל זינגר, מברכים את כל תלמידי העיר בשנת לימודים פוריה ומוצלחת.

לוח הודעות

מרחבי הכיתות

שכבה

א'

שכבה

ב'

שכבה

ג'

שכבה

ד'

שכבה

ה'

שכבה

ו'

שכבה

ז'

שכבה

ח'

שכבה

ח1'