צוות ביה"ס

צוות ניהול

ליאת סופר

סגנית שניה, אחראית סמארט סקול

אורית קייזר

מנהלת בית הספר

מחנכות

רוני פילו לבון

מחנכת כיתה ו-3, צוות אתר ביה"ס

ליאת סופר

מחנכת כיתה ו-4, סגנית מנהלת ,אחראית מערכת סמארט סקול

אורנה אייזיק

מחנכת כיתה ז-3, רכזת מדעים

מורים מקצועיים

ארז דוכן

מורה למתמטיקה

כרמית שלמה

מורה לעולים

צוות טיפולי

טלי ברנד

יועצת כיתות מחוננים וחינוך מיוחד

אפרת אביזמר

יועצת חינוכית