צוות ביה"ס

צוות ניהול

אורית קייזר

מנהלת בית הספר

רנטה קיבריט

סגנית שניה, אחראית סמארט סקול ותעודות

מחנכות

טל אהרוני

מחנכת א-2

ליטל טלבי

מחנכת כיתה ג-2

שרון קוך

מחנכת כיתה ד-2

מירב אלגרט

מחנכת כיתה ה-2

קארין כפיר

מחנכת כיתה ה-4

ליאת ארזי

מחנכת כיתה ו-2

רותם ציון

מחנכת כיתה ז-2, יועץ חינוכי

רוני פילו לבון

מחנכת כיתה ז-3, צוות אתר ביה"ס

דנה פיליפ

מחנכת כיתה ז-4

ליאור נחמן

מחנך כיתה ח-1, חינוך גופני, רכז שכבות ז-ח

אתי בן נון

מחנכת כיתה ח-2, רכזת שפה ורכזת פדגוגית

אורנה אייזיק

מחנכת כיתה ח-3, רכזת מדעים

מורים מקצועיים

דנה פרידמן

רכזת מתמטיקה כיתות ו-ח

מאיה וקסלר

מורה למתמטיקה

יוסי גלעדי

מדעים

כרמית שלמה

מורה לעולים

צוות טיפולי

אפרת אביזמר

יועצת חינוכית, כיתות א-ה

יוסי ציון

יועץ חינוכי, כיתות ו --ח