בית ספר מקדם בריאות

חינוך
"נפש בריאה - בגוף בריא!" (הרמב"ם)

 

 

בית הספר "הלל" קיבל הכרה כבית ספר מקדם בריאות.

 

הכרה זו באה לידי ביטוי בפעילויות, תכנים ואירועים בית ספריים העוסקים בפעילות גופנית,

תזונה מגוונת ומאוזנת, ושמירה על אורח חיים בריא.

 

בית הספר מעצב התנהגות החותרת להשגת בריאות מיטבית,

לשימורה והפיכתה לאורח חיים באמצעות "אני מאמין" בית ספרי.