למידה שיתופית עם ביה"ס "יאנוח"

בעקבות השתתפותם של שני בתי הספר,  ביה"ס "הלל"  וביה"ס  הדרוזי , "יאנוח- ב'        (בישוב יאנוח)  בשנה"ל 2012-2013 בתחרות בינ"ל מטעם מכון וייצמן בנושא זוכי פרס נובל (בה זכה ביה"ס "הלל" במקום השני).  יצרו שני בתי הספר קשר במטרה לשיתוף פעולה ביניהם.  

 

אנו רוצים, יחד, לקדם שת"פ חינוכי מדעי ותרבותי (ולמידה שיתופית) בין שני בתי הספר, שיתבטא תחילה (במהלך השנה הקרובה) בין כיתה ה' מחוננים ("הלל") לבין תלמידי כיתה ה' ביאנוח. אנו מקווים כי שיתוף פעולה זה יימשך ויתפתח לכיתות נוספות בשנים הקרובות תוך הסרת מחיצות חברתיות, לימודיות ועדתיות בקרב התלמידים משני בתי הספר. עד כה התבצעה פעילות משותפת אחת בביה"ס ביאנוח, שם התקבלנו בצורה יוצאת מן הכלל: נערכה היכרות הדדית בין המנהלים, צוותי המורים והתלמידים; יצאנו לסיור שטח והיכרות עם מסיק הזיתים ובית הבד ביישוב, ואח"כ הצגנו את תכנית הלימודים המשותפת שתתפרש על פני שנת הלימודים.

 

במהלך החודשים הקרובים, צפויה המשך למידה משותפת באופן מתוקשב בין תלמידי שני בתי הספר, וכן שני מפגשים נוספים.

 

מטרות שיתוף פעולה זה, כפי שגובשו על ידי הצוות החינוכי בשני בתי הספר, הינן:

 

  1. קידום קשרי החברה והתרבות בין בתי הספר.
  2. עיסוק משותף בתחום המתפתח של אנרגיה, תוך הסתייעות בערכות "אנרגיה בראש אחר" להן שותף, יחד עם אונ' ת"א והמנהל למדע וטכנולוגיה, גם משרד האנרגיה.
  3. קירוב תרבותי, ערכי וחברתי בין תלמידים מרקע שונה והכרת האחר (זאת בהתאם לתוכנית השנתית של משרד החינוך, המתמקדת בנושא "האחר הוא אני").