מסלול מחוננים

מסלול המחוננים בבית הספר הלל

 

חזון:

 

"לתת מענה קוגניטיבי ורגשי לילד המחונן, באמצעות סביבות למידה מאתגרות ותומכות רגשית, שיש בהן בכדי לקדם את יכולותיו וכישרונותיו של הילד המחונן ולהעניק לו כלים ומיומנויות למאה ה – 21 תוך חינוך לאחריות חברתית ותרומה לקהילה".

 

המסלול לטיפוח תלמידים מחוננים קיים בבית ספרנו במתכונת של לימוד בכיתות אם, החל מכיתה ג' ועד לכיתה ח' כבר למעלה מ – 27 שנים.

 

תכנית הלימודים בכיתות המחוננים מושתת על תכנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך, תוך הרחבתה והעמקתה באמצעות דרכי הוראה והערכה מגוונות ובתוספת של לימודי העשרה חוץ/תוך בית ספריים העונים על צרכיהם המגוונים של הילדים.

 

מטרות הלימודים במסלול מכוונות לטיפוח על ידי שכלול יכולות קוגניטיביות מסדר גבוה, כמו: יצירתיות, יכולת לפתור בעיות, יכולת למכוונות עצמית ללמידה, יכולת להבין תחום מסוים לעומק, יכולת לפתח חשיבה רוחבית, יכולת ללמוד ולהתפתח באופן מתמיד ועוד.

 

כמו כן, לטיפוח נטיות והרגלי חשיבה כמו: התמדה, יסודיות, סקרנות, חיפוש אתגרים והנאה מהם, יוזמה אישית ושאיפה לנסות לעשות כל דבר בצורה הטובה ביותר, בלי להתפשר. ניתנת חשיבות להגברת הסקרנות אצל התלמידים באמצעות פרויקטים ייחודים. דגש מיוחד מושם על טיפוח ערכים חברתיים הבאים לידי ביטוי באחריות חברתית, עזרה הדדית, שיתוף פעולה ותרומה לקהילה.

 

פרויקטים במסלול מחוננים: