למידה שיתופית עם ביה"ס "עתיד"

השנה בית ספר "הלל" ובית ספר "עתיד" יקדישו את הלמידה השיתופית ל- 70 שנה למדינת ישראל. 

 

הפעילויות יעסקו באירועים היסטוריים שעיצבו את המדינה, בדמויות ובאישיים, בתרבות, בכלכלה ועוד….

 

אנו נשים דגש על עקרונות הלמידה השיתופית. להלן קובץ העוסק בלמידה השיתופית. למידה שיתופית מהי- אתר

 

פגישה ראשונה 

חודש נובמבר – ילדי כיתה ה  היו מאוד נרגשים להתחיל בלמידה השיתופית. המשימה של שתי הכיתות, ביה"ס "הלל" ו"עתיד" הייתה לבנות במשותף את הכיתה האידאלית, שבה היו רוצים ללמוד. מרבית הילדים שמו דגש על שילוב הטכנולוגיה בהוראה.