שכבה ד' - ברזיל

הטריקלור המקורי של דגל אתיופיה קיים כבר אלפי שנים, מקורו אינו ידוע ונעשה בו שימוש כבר במאה הראשונה כדגלה של קיסרות אקסום האתיופית. במהלך ההיסטוריה של הדגל הוא תמיד היה עם סמל כלשהו במרכזו אך בשנות שלטונה של החונטה הצבאית האתיופית הטריקלור נהפך לדגל הרשמי של אתיופיה, ולאחר מכן לאחר הפלת החונטה הדגל היה שוב לדגל אתיופיה הרשמי בין 19911996. לאחר שאתיופיה אימצה חוקה חדשה הדגל הנוכחי עם הדיסקית אומץ באופן רשמי. כיום טריקלור זה הוא מזוהה רבות עם אתיופיה ונהפך לבסיס של הצבעים הכלל-אפריקאיים, צירוף צבעים זה נראה רבות ללא הסמל במרכזו וכך הפך למעשה דגל זה לדגל האזרחי הלא רשמי של אתיופיה. במהלך ההיסטוריה הדגל הוצג רבות הפוך כך שהצבע האדום בראשו, ובמקצת התקופות היה הדגל ההפוך הדגל הרשמי.

 

תרבויות - ברזיל