לוח צילצולים

הפסקה

שיעור

משעה

עד שעה

שעור ראשון
8:00
8:50
שעור שני
8:50
9:35
הפסקת אוכל
9:35
9:50
הפסקת אוכל
9:50
10:05
שעור שלישי
10:05
10:55
שעור רביעי
10:55
11:40
הפסקה
11:40
12:00
שעור חמישי
12:00
12:45
שעור שישי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:35
שעור שביעי
13:35
14:20
שעור שמיני
14:20
15:05