רשימת ספרי לימוד לעולים לכיתה ו' מחוננים לשנת הלימודים תשע"ט

רשימת ספרי לימוד לעולים לכיתה  ו מחוננים תשעט