סל תרבות לשנת הלימודים תשע"ט

 

  חוזר תשלומים תשעט   כיתות א- ח

 חוזר תשלומים תשעט מחוננים (1) כיתות ג-ח

  • ניתן לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט, יש להיכנס לקישור תשלומי הורים 
  • תשלומי הורים