הנהגת הורים

 

 

 

חברי  הנהגת הורים לשנת הלימודים תשע"ח:

 

פרוטוקולים מישיבות ועד ההורים לשנת הלימודים תשע"ח: 

 

סיכום ישיבה ראשונה תשעח

 

נקודות לפתיחת שנה תשעח

 

פרוטוקולים מישיבות ועד ההורים לשנת הלימודים תשע"ז:

 

פרוטוקול ישיבה ראשונה: פרוטוקול ישיבה ראשונה תשעז

 

פרוטוקל ישיבה שנייה:סיכום ישיבה שניה אחרון

 

פרוטוקול ישיבה שלישית: פרוטוקול ישיבה שלישית

 

פרוטוקול ישיבה רביעית: פרוטוקול ישיבה רביעית תשעז (1)