חזון הלל

"לאהוב שלום ולהשכינו בעולם…" (הלל הזקן)

 

בית ספר הלל חותר לפיתוח מצוינות לימודית חברתית וערכית של כל ילדה וילד. מחנך לאורם של ערכים הומניסטיים יהודיים ואוניברסליים ומטפח  הכרות ושותפות עם תרבויות בעולם.

 

אנו מאמינים שהכרות עם החוויה האנושית על גווניה השונים, בתרבויות שונות, תוך התנסות והתייחסות להקשרים חברתיים, אמנותיים, היסטוריים, כלכליים וכד', מקדמת את ערך הפלורליזם, מרחיבה את דעתם של הילדים, מעשירה את עולמם, מעמיקה את פתיחותם ל'שונה' ומסייעת בעיצוב זהותם האישית ובחיזוק תחושת השייכות שלהם למורשתם ומדינתם.

 

Hillel's Vision

 

To love peace and to bring it to the world — Hillel the Elder

 

Hillel School seeks to develop a framework of excellence in the education, social abilities and values of every boy and girl. Hillel school provides an education that is illuminated by Jewish, universal and humanistic values that leads to an understanding of different World cultures.

 

We believe that an introduction to the different aspects of human culture, with particular reference to communicating links in history, economics and the arts will generate pluralistic values. This will advance the children's ideas, enrich their world and deepen their openness to others. Thus, it will deepen and strengthen their personal identity as well as solidify their national roots and culture.